Actueel

Het nieuwe CNC doseerstation

08.03.2016 - 

Het doseerstation EASYCHLORMIX is een veilig systeem voor de productie van een hypochlorietoplossing. Daarbij wordt Calciumhypochloriet (CHC) dat als granulaat in vaten van 25 L resp. 60 L vatvolume opgelost met leidingwater en aansluitend door een doseerpomp uit de MAGDOS LDp serie in het proces verpompt.

 

Het vat kan daarbij tot viermaal met water gevuld worden totdat het reservoir met granulaat verbruikt is en het vat geheel gewisseld moet worden.

 

 

De essentiële functies op een rij:

• Eenvoudig en veilig gebruik van Calciumhypochloriet

• Geringe investeringskosten

• Neemt weinig plaats in

• Aanvullende veiligheid door afgeschermde pompconsole

• Geen overgieten of omkeren van de vaten nodig

• Leveringsverpakking met 25L of 60L vat beschikbaar

• Vat met UN-toelating voor Calciumhypochloriet

• Calciumhypochloriet in de hoogste kwaliteit

• Zeer stabiel bij opslag

• Onoplosbare bestanddelen blijven grotendeels in het vat

• Slechts geringe Chloraatvorming ook bij ongunstige opslagomstandigheden binnen de gestelde norm DIN 19643

• Vervult alle minimumeisen voor technische installaties

 

 

Aanvullende informatie treft u hier aan

 

 

237