Conditioneren van ketelvoedingswater

Dampketels staan continu onder hoge druk en temperatuur. Het ketelvoedingswater moet daarom in een optimaal chemisch evenwicht blijven om aantasting van de ketelapparatuur te vermijden. Daarbij werken de van het verdampte water vrijgekomen mineralen als afzetting soms agressief op de leidingsystemen van de ketelinstallatie.

Net zoals bij de drinkwaterbehandeling worden chemicaliën voor de regeling van de hardheid van het water en van de pH-waarde ingezet.  (Bijv. Ammoniakoplossingen, Natronloog). Zuurstofbinders zoals hydrazine-achtige vloeistoffen en andere corrosie beschermingsmiddelen vinden op succesvolle wijze hun toepassing. Voor het doseren van de verschillende vloeibare chemicaliën worden de Lutz-Jesco Doseerpompen en voor de aansturing ervan kan de Lutz-Jesco  Meet- en Regeltechniek gebruikt worden.

Lutz-Jesco Nederland B.V.
Postbus 26
2980 AA Ridderkerk
Tel.: 0180 - 49 94 60
Fax: 0180 - 49 75 16
info(at)lutz-jesco.nl

548