Behandeling van chemisch afvalwater

In een speciaal ontwikkelde bedrijfsvoering wordt afvalwater behandeld door toevoegingen van oxidatiemiddelen, katalysatoren en geconcentreerd zwavelzuur (96%-ig) chemisch geoxideerd en voorbereid voor de volgende biologische processen. 
Belangrijk in deze processen is dat de zwavelzuurdosering in nauwgezette relatie met het voortschrijdende reactieverloop overeenkomt. Naast een goed functionerende doseerpomp zijn ook de diverse toebehoren van groot belang. Zuigleidingen, aanzuighulpen of zuigdrukregelaars, drukhoudventielen, pulsatiedempers, injectiestukken of doseerventielen zijn doorslaggevende componenten voor een goed functionerende dosering.

Als materiaal van de Lutz-Jesco doseerapparatuur dient het kunststof PVDF, een teflonderivaat met universele bestendigheid. Bij het ontwerpen van leidingsystemen moeten aal grootheden welke invloed hebben zoals bestendigheid tegen de vloeistof, druk, bedrijfs- en omgevingstemperatuur, UV bestendigheid, vocht en economische toepasbaarheid beoordeeld worden. De Lutz-Jesco Doseerpompen bevatten een elektronische sturing. Samen met de toebehoren Overstortventielen, armaturen, spoelaansluitingen en pulsatiedempers zijn componenten welke op een polypropyleenplaat gemonteerd zijn met glazen spuitbescherming en vorstbestendig zijn bevestigd.

Lutz-Jesco Nederland B.V.
Postbus 26
2980 AA Ridderkerk
Tel.: 0180 - 49 94 60
Fax: 0180 - 49 75 16
info(at)lutz-jesco.nl

553