Behandeling van afvalwater

Naast het filteren, zeven en scheiden van afvalwater behoort een gecontroleerde procedure van chemische processen voor het verrichten van verdere stappen op het gebied van reiniging van industrieel en municipaal afvalwater. Hierom worden de Lutz-Jesco producten in meerdere fasen bij de waterbehandeling voor dosering en regeling toegepast onder andere:

 

Verwijdering van fosfaten uit afvalwater door toevoegingen 

Met behulp van ijzer- en aluminiumzouten kan een neerslagreactie van fosfaatdelen in water op gang gebracht worden. Daardoor worden de fosfaatresten van wasmiddelen en reinigingsmiddelen gebonden en uit het water gefilterd. Lutz-Jesco doseerpompen verrichten daarbij een uitstekende dienst. Met de daarvoor geschikte Doseertechniek-toebehoren worden de verschillende eisen en voorwaarden van het systeem ingevuld.

 

Toevoeging van vlokmiddel

Voor verhoging van het neerslagproces worden Poly-aluminaten met de Lutz-Jesco Doseerpompen in vloeibare vorm of als poeder met de Lutz-Jesco Drogestofdoseerder aan het afvalwater toegevoegd.

 

Nutriënten voor bacteriën

In het bijzonder in de winter en op momenten van matige belasting van de afvalwaterinstallatie is het nodig om extra specifieke voedingsstoffen ten behoeve van de bacteriën toe te voegen. Deze worden bijvoorbeeld in de vorm van methanol door de Lutz-Jesco Doseerpompen continu toegevoegd.

 

Toepassing in afgasinstallaties

In doseerinstallaties met natronloog, zwavelzuur en waterstofperoxide stellen de Lutz-Jesco Membraan-doseerpompen de continue voorziening voor maanden en jaren zeker.

Voor de mogelijkheid tot omschakeling van zomer- op wintertijd en om snel wisselende afgashoeveelheden en samenstellingen te kunnen reageren staan altijd veelzijdige Lutz-Jesco multidoseersystemen voor gelijktijdige dosering van verschillende hulpmiddelen ter beschikking.

In eerste instantie komen in afvalwaterinstallaties van Lutz-Jesco Membraandoseerpompen en Pulsatiedempers in aanmerking. In het bijzonder hebben de zuigdrukregelaars zich bewezen als het gaat om onttrekken van vloeistoffen uit grote tanks. Het voorkomt hevelen en toestromen bij lekkage niet maar zorgt voor een gelijkmatige dosering bij verschillende tankniveau's. Drukhoudventielen en terugslagventielen uit het Toebehorenprogramma van Lutz-Jesco zorgen voor een veilige bedrijfsvoering en zekere dosering. De robuuste en betrouwbare techniek heeft zich in vele zuiveringen bewezen.

Lutz-Jesco Nederland B.V.
Postbus 26
2980 AA Ridderkerk
Tel.: 0180 - 49 94 60
Fax: 0180 - 49 75 16
info(at)lutz-jesco.nl

302