EASYPRO
 
   

Meetwaterbord EASYPRO

 
   

Betrouwbaar en individueel


Met de EASYPRO hebt u een compleet aan uw behoeften aangepast systeem om de waterparameters in industriële toepassingen te controleren en te regelen.
Door op de EASYPRO aangebrachte meerkanaalsregelaar TOPAX® MC worden de waterparameters continu gemeten en binnen het streefbereik gehouden. De regelaar biedt de mogelijkheid diverse elementen te regelen en onderscheidt zich door een zeer eenvoudige en intuïtieve bediening. De meerkleurige leds zorgen voor een optische waarschuwing als de waterparameters zich buiten het streefbereik bevinden.  

  Componenten van de EASYPRO (op achterwand gemonteerd)
 • Meerkanaalsregelaar TOPAX® MC
 • Meetcellen en meetcelarmaturen
 • Meetwaterfilter
 • Doorstroombewaking
 • Doorstroomregelaar DFR 45 met monsternamepunt en ingebouwde temperatuursensor
 • Aan- en afvoerafsluiter
 • Houder voor bufferoplossingen met buffers voor calibratie van de meetelectroden
 • Meerkleurige LEDs
 • Afdekkap
 • De meetcellen zijn deels separaat verpakt en niet voorgemonteerd

  Voor meer informatie kunt u onze speciale website raadplegen: www.topax-mc.de/nl

 

Afbeeldingen

 
 
 
   
 

EASYPRO voor industriële toepassingen 1 2 3 4 1/1 2/2
Afmetingen
(B x H x T)
met afdekkapmm ca. 500 x 530 x 117 ca. 500 x 933 x 128 - -
zonder afdekkapmm ca. 490 x 490 x 117 ca. 490 x 900 x 117 ca. 900 x 490 x 117 ca. 900 x 490 x 117
Benodigd meetwaterMet Chloormeetcel CS120l/uur ca. 45 -
bij alle anderen meetcellen ca. 30 2 x
ca. 30
Toevoer en afvoer van meetwater PE-slang 6/8 + afsluitkraan met G1/4-aansluiting
Drukweerstandbij membraanbedekte meetcelbar max. 6, vrij wegstromen nodig
bij alle anderen meetcellen max. 6
Drukverlies in meetwaterbordbar ca. 0,3
Maaswijdte meetwaterfilterµm 300
Elektrische voeding 100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Opgenomen vermogenW max. 20
Analoge uitgang voor signaaloverdracht 4 x 0/4 – 20 mA, belasting max. 500 Ω
Ingang storingswaardemA 0/4 – 20
Interfaces ethernet TCP/IP of RS485 Modbus RTU (optioneel)
Beschermingsklasse IP65 (elektronische regelaar)
Omgevingstemperatuur°C -5 tot +45, geen direct zonlicht
Regelkarakteristiek P-, PI-, PID- of PD-gedrag, regelrichting naar keuze met het meten van de storingswaarden, naar keuze met regeling in twee richtingen
Meetingangen (afhankelijk van uitvoering)
Aantal Meetingangen 1 2a) 3b) 4c) 2 x 1 2 x 2a)
BroomMembraanbedekte meetcelmg/l 0 – 5e) -
Vrij chloorAmperometrische 3-elektroden-
meetcel met potentiostaat (DMZ3.1)
mg/l 0 – 15d) 2 x
0 – 15d)
Chloormeetcel CS120mg/l 0 – 10d) -
Membraanbedekte meetcelmg/l 0 – 10e) -
ChloordioxideAmperometrische 3-elektroden-
meetcel met potentiostaat (DMZ3.1)
mg/l 0 – 15d) -
Chloormeetcel CS120mg/l 0 – 10d) -
Membraanbedekte meetcelmg/l 0 – 2e) -
Totaal chloorMembraanbedekte meetcelmg/l 0 – 10e) -
OzonMembraanbedekte meetcelmg/l 0 – 2e) -
pH-waardepH-meetelektrodepH 2 – 12f) of 0 – 14f) 2 x
2 – 12f) of
2 x 0 – 14f)
Redox-waardeRedoxmeeteelektrodemV 0 – 1000 2 x
0 – 1000
Geleidbaarheid conductiefGeleidbaarheid meetcel (k=1)mS/cm 0 – 2g), 0 – 20g) of 0 – 100g) 2 x
0 – 2g),
0 – 20g) of
0 – 100g)
ChlorietMembraanbedekte meetcelmg/l 0 – 2e) -
WaterstofperoxideMembraanbedekte meetcelmg/l 0 – 200e) -
TemperatuurPt100°C 5 – 45 (Standaardiutvoering)
5 – 60 (Configureerbaar)
Uitgangsmodule (afhankelijk van uitvoering)
Aantal uitgangsmodule Tot 4 2 x Tot 4
Stellmotor relais 2 x 230 V AC, 5 A (weerstandsbelasting)
terugkoppeling van potentiometer: 1 – 10
Stelmotor 20 mA continue uitgang 0/4 – 20 mA
Servomotor met terugkoppeling van 20 mA
Relais 2 x 230 V AC, 5 A (weerstandsbelasting)
Optocoupler 2 x 80 V DC, 5 mA
         

a)Er kan verder een temperatuursensor worden aangesloten.
b)Er kunnen verder tot twee temperatuursensoren worden aangesloten.
c)Er kunnen verder tot drie temperatuursensoren worden aangesloten.
d)Afhankelijk van de steilheid van de meetcel.
e)Afhankelijk van de meetcel.
f)Afhankelijk van de meetelektroden.
g)Afhankelijk van de configuratie, komt dit overeen met ca. 0 - 1% of 0 - 5% zoutgehalte
Technische veranderingen en fouten voorbehouden

   
 
     
 
 
3208