EASYCHLORMIX
 
 

EASYCHLORMIX

Eenvoudige en veilige productie van hypochlorietoplossing

Het CNC doseerstation EASYCHLORMIX is een veilige installatie voor het bereiden van een hypochlorietoplossing. Daarvoor wordt Calciumhypochloriet (CHC), dat zich als granulaat in een 25 l resp. 60 l vat bevindt, direct in water opgelost en aansluitend met behulp van een doseerpomp uit de serie MAGDOS LDp in het proceswater gedoseerd.

 

EASYCHLORMIX

 
 • Eenvoudige en veilige aanmaak en dosering van Calciumhypochloriet
 • Geringe investeringskosten
 • Compact en neemt daardoor weinig plaats in
 • Extra veiligheid vanwege afgeschermde pompconsole
 • Geen overgieten of omkeren van vaten nodig
 • Leveringsverpakking met 25L of 60L vat beschikbaar
 • Vat met UN-toelating voor Calciumhypochloriet
 • Calciumhypochloriet in de hoogste kwaliteit
 • Grote opslag stabiliteit
 • Onoplosbare bestanddelen blijven grotendeels in het vat
 • Slechts geringe Chloraatvorming ook bij ongunstige opslagomstandigheden binnen de gestelde norm DIN 19643
 • Vervult alle minimumvereisten voor technische installatie

Andere afbeeldingen

 
 
 
 
 
EASYCHLORMIX 0512461015
Chloorcapaciteitg/uur 3367159246383524713
Chloorconcentratieg/l ca. 50
Dosering bij ca. 2 bar tegendrukl/h 0,6611,3373,1714,9147,66910,4814,26
Opgenomen vermogenW 8131925
Voedingsspanning 230 V AC 50 Hz
Beschermingsklasse IP65
Omgevingstemperatuur°C 5 - 40
Instelbaar doseerbereik% 0 - 100

Technische veranderingen en aanpassingen voorbehouden

   
  
 
2979