Gegevensbescherming

 

Gegevensbescherming

Bedankt voor het bezoeken van onze website en u interesse toont in onze producten en diensten. Vanaf deze plaatse willen wij u informeren over de gegevensbescherming welke onze onderneming hanteert. Vanzelfsprekend volgen wij de geldende bepalingen voor omgang met gegevens (BDSG) en de wet op Telemedia (TMG) en andere gerechtelijke bepalingen op dit gebied. 

 

Onderwerp van gegevensbescherming

Centraal staan de persoonsgebonden data. Deze zijn volgens § 3 punt. 1 BDSG gespecificeerd als persoonlijke of zakelijke verhouding van een vaststaand of bepaald natuurlijk persoon. Hieronder vallen bijv. Naamgeving, postadres, e-mail adres of telefoonnummer maar ook gegevens zoals het IP-adres.

 

Omvang van de dataverzameling en opslag

In het algemeen genomen is gebruik is het voor onze internetsite niet nodig dat persoonsgebonden gegevens worden gegeven. Om u op uw verzoek zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij deze gegevens wel nodig. Dit geldt zowel bij het versturen van informatie of bestelde artikelen maar ook voor het beantwoorden van individuele aanvragen.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze dienstverlening of toezending van artikelen, voeren wij uw gegevens in en slaan deze in basis alleen op als dit voor het volbrengen van de dienst of het ten uitvoer brengen van een contract. Daarvoor kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens door te geven aan diegene die zorgdraagt voor de afwikkeling van de dienstverlening of levering. Dit zijn bijv. transportondernemingen of andere servicediensten.

Na volledige contractafwerking worden uw gegevens geblokkeerd en na afloop van de belastings- en handelsrechtelijke voorschriften verwijderd zover u hiervoor uitdrukkelijk om verzocht heeft en toegestemd heeft met de daarvoor geldende dataverwerking.

 

Datagebruik door toepassing van Google-Analytics

Onze website benut Google-Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. waardoor zogenaamde cookies gebruikt worden. Daarbij handelt het om tekstdata die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maakt. Gedetecteerd worden bijvoorbeeld informatie over het gebruikssysteem, de browser, uw IP-adres, de door u bekeken pagina’s (Referrer-URL) en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website. De door deze tekstdata verkregen  informatie over het raadplegen ervan wordt op een server van Google in USA overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te bepalen, om rapporten over de web activiteit samen te stellen voor de websitebeheerder en om andere dienstverlening met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik te bieden. Zover dit wettelijk is toegestaan en voorgeschreven, kan Google deze informatie aan derden doorleveren. Dit gebruik gebeurt anoniem of onder pseudoniem. Nadere informatie hierover vindt u direct bij Google www.google.com/intl/de/privacypolicy.html

Gebruikers kunnen de toepassing van de DART-Cookies deactiveren, volgens de voorschriften van gegevensbescherming van het wervingsnetwerk en inhoudswerving van Google.

Er worden geen directe persoonlijke data van de gebruiker opgeslagen maar alleen het internetprotocol-adres. Deze informatie dient ervoor dat u bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch herkend wordt en hierdoor de navigatie door de site verbeterd. Cookies maken het mogelijk om als voorbeeld een website naar uw interesse aan te passen of uw zoekwoord op te slaan zodat dit niet iedere keer opnieuw ingegeven hoeft te worden.

Vanzelfsprekend kunnen we onze website ook zonder Cookies aanbieden. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u de opslag van Cookies op uw harde schuif verhinderen als u in uw browser instelling aangeeft “geen Cookies accepteren”. Hoe dat in uw geval functioneert, zal kunnen worden nagekeken in de handleiding van de leverancier van de gebruikte browser. Wanneer u geen Cookies accepteert, kan dit leiden tot functiebeperkingen van de door ons aangeboden gegevens.

 

Overzicht en opslag van gebruikersgegevens

Voor optimalisatie van onze website verzamelen wij gegevens en slaan deze op zoals bijv. datum en tijd van het bezoek, de pagina waarvan u op onze website gekomen bent en soortgelijke informatie zolang deze de voorschriften voor dataverwerking en opslag niet tegenspreken. Dit gebeurt anoniem, zonder de bezoeker aan de website persoonlijk te identificeren waarbij het gebruikersprofiel door middel van een pseudoniem omgezet wordt. Ook hierbij wordt geen verband gelegd tussen de achter het pseudoniem verborgen natuurlijke persoon met daarbij horende gebruikersgegevens.  Voor overzichten en opslag van de gebruikersgegevens zetten wij Cookies in. Daarbij gaat het over kleine tekstdata die op uw computer worden opgeslagen en voor de bewerking zorgen van statistische informatie zoals gebruikssysteem, internetprogramma (browser), IP-adres, de geraadpleegde pagina’s (Referrer-URL) en de tijd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden om. Het verzamelen en de opslag gebeurt uitsluitend anoniem of in pseudonieme vorm en staat geen herleidbaarheid naar u als natuurlijk persoon toe.

 

Doelmatig datagebruik

We leven de bepalingen en voorschriften na van de voor dit doel gebonden data-toepassingen en gebruiken en bewaren alleen die persoonlijke gegevens voor dit doel welke u ons heeft verstrekt. Het doorgeven van uw gegevens gebeurt niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor zover dit geen betrekking heeft op de dienstverlening of contractafhandeling en hiervoor noodzakelijk is. Ook het overhandigen na kennisgeving van overheidsinstellingen en autoriteiten volgt slechts alleen in het kader van wettelijke verplichtingen of indien dit door een rechtelijk besluit verplicht wordt.

 

Informatie- en herroepingsrecht

U ontvangt altijd zonder aangegeven reden kosteloze informatie over onze opgeslagen data. U kunt altijd uw bij ons opgeslagen gegevens laten blokkeren, rectificeren of laten verwijderen en de anonieme of pseudonieme gegevensoverzichten en opslag voor optimaliseringsdoeleinden van onze website herroepen. Ook kunt u op ieder moment de ons medegedeelde medewerking voor gegevensverzameling en verwerking zonder opgaaf van reden herroepen. Contacteer hiervoor Lutz Pompen Nederland B.V. Wij staan ter beschikking om uw vragen aan te horen over onze aanwijzingen voor gegevensbescherming en bewerking van uw gegevens.

Let erop dat de bepalingen voor databescherming en handhaving ervan bijv. via Google, toekomstig kunnen veranderen. Het is hierom raadzaam en aan te bevelen om met betrekking tot deze bepalingen en de toepassing goed geïnformeerd te blijven.

 

Merkteken

Merknamen of handelsmerken worden in de regel niet als zodanig kenbaar gemaakt. Het ontbreken van zulke kenmerken betekend niet dat het om vrije namen gaat in de betekenis van het merken- en warenwet.

 

Aansprakelijkheidsbeperking

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat deze geen fouten of onnauwkeurigheden bevat. We sluiten elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit het gebruik van de website kan ontstaan, uit.

 

 

14